Consultar ensayos de calidad


A prosa do 1º terzo do s.xx: irmandades, grupo nós(narrativa,ensaio,xornalismo)
Na historia da literatura galega sinalamos a etapa que vai desde o ano 1916 ao 1939, coñecida como a Época Nós (coincidindo co Segundo Renacemento). Esta etapa esta caracterizada por autores como Otero Pedrayo, Vicente Risco e Cuevillas; nun primeiro momento teran unha etapa de inadaptados pero a partir de 1918 centran a súa atención en Galicia. O outro autor recoñecido é Castelao pero este, provén do agrarismo. Todos estes autores son cultos, universitarios e participan nas actividades galeguistas: Irmandades da Fala, Seminario de Estudos galegos, Partido GaleguistaSon creadores da narrativa moderna e introductores das correntes europeas do momento e así mesmo iniciadores do ensaio en galego.

As Irmandades da Fala teñen como obxectivo escribir en narrativa e introducir ós galegos a lectura. Para isto botan man de novelas curtas e relatos breves porque non hai tradición de lectura. Vanse servir de canles de difusión como o periódico ' A Nosa Terra' e as coleccións de 'Céltiga'(publica 'Un ollo de vidrio' de Castelao) e 'Lar'. Esta sera a contribución fundamental das Irmandades.
Os autores destacados nesta modernización foron Leandro Carré e Xosé Lesta Meis(autores novos).

Hai catro autores que van ser osrevitalizadores da narrativa que intenta fuxir do ruralismo e incorporarse as modernas correntes europeas na nosa lingua. Trataran de renovala introducindo unha narrativa urbana cidades), tamén de tematica exotérica(Risco) e novos temas da literatura galega. Estes autores son: Risco, Pedrayo, Castelao e Dieste.

Vicente Risco ingresa na Irmandades no 1918, e comeza a súa etapa galeguista, no que o seu nacionalismo descansa en tres piares basicos: a lingua, a raza e a Terra. Sera o líder do nacionalismo nesta etapa que rematara como comezo da Guerra Civíl no 1936.
Comentario personal
Yo veo esta ciudad esta ligada a la Sociedad que la habitaba una forma de anti migración de que la gente no se moviera de esos lugares con un gran diseño que si puede ser funcional y capaz de realizar las cantidades que se realizan en las grandes ciudades, ésta condiciona su forma a sufuncionalidad y forma de vivir su distribución ya que en esa época era sabido que se estaba pasando en Europa por una revolución entonces estos arquitectos tuvieron la visión de proyectar ciudades dejando atras estos avances sin opacarlos por lo tanto sus diseños tuvieron que ser de ese modo. Por lo tanto podemos hablar que después de cada revolución ocurrida en la sociedad, le sigue una revolución urbana, que intenta dar respuesta a las nuevas interrogantes de compatibilidad entre la forma de vida anterior y la nueva forma de vivir. Si se compren de esto se entiende lo que querían lograr con la Ciudad Lineal sin que la gente migrara del campo a la ciudad para realizar sus actividades .
La Ciudad Lineal es un modelo urbanístico post industrialización que nace en España como búsqueda de resolver algunos de los problemas que plantea la ciudad moderna industrializada.
Según Henri Liebrev, la ciudad industrial constituye su fuerza de producción de acuerdo al trabajo, es una ciudad en la que todos deben trabajar por el bien común de la sociedad y su progreso, es una ciudad en plena explosión demografica que ofrece nuevas oportunidades de subsistencia y calidad de vida para el poblador rural.

“CIUDAD LINEAl” |
Historia de la arquitectura contemporanea |

ROMAN ANGEL FORT MIRANDA |

A súa obra narrativa ten caracter didactico que rompe coa narración de tipo folclórico anterior. A obra mais importante é ' O porco de pé': unha novela caricaturesca, humanística e satírica moi esaxerada. O seu argumento narra a figura de Don Celidonio 'que subíu de porco a marran'. Esta obra é a primeira novela galega moderna.
Na traballo teatral escribe unha única peza,'El bufón del rey', un drama traxico e simbolista que trata sobre a deformidade física e moral dun bufón namorado da súa raíña.
A súa obra ensaística é moi extensa pero cabe destacar 'A teoría do Nacionalismo Galego'(1920) que vai ser a guía de preguerra. Mais tarde outro ensaio 'Nós os inadaptados' no que explica a evolución do cenaculo ourensan, desde o elitismo ata o nacionalismo.
Política de privacidad