Consultar ensayos de calidad


La tecnoaddició - com identificar el problema?, pautes de prevenció, que s’ha de fer en cas de tecnoaddicó?Introducció
En la sociedad actual, nuestra forma de vida ha cambiado, en gran medida, debido la influencia de las nuevas tecnologías.

A nivel general, y especialmente en la adolescencia, los medios de comunicación han adoptado un papel determinante en su formación y educación.
En los países desarrollados la televisión ha sido, en los últimos años, el medio mas influyente. Sin embargo, actualmente se han ido introduciendo a gran velocidad en nuestras vidas otras tecnologías.
De este modo, hoy por hoy convivimos con grandes dosis no solo de televisión sino también de Internet, telefonía móvil y videojuegos, principalmente. 
Existen múltiples otros aparatos, y día a día surgen nuevas aplicaciones que, aunque hoy en día no son ampliamente utilizadas, es importante tenerlas en cuenta para un futuro posiblemente cercano: PDA, Blackberry…


Las nuevas tecnologías que, inicialmente, surgen con el objetivo de mejorar y hacer nuestra vida mas facil y cómoda, pueden llegar a generarnos problemas. El uso que hagamos de ellas va a determinar sus consecuencias en nuestra vida.

La tecnoaddició
Que és?
Es coneix com tecnoadicció aquella patologia motivada per la dependència d'un determinat dispositiu o servei tecnològic i especialment es parla d'addicció a Internet, a la telefonia mòbil o als videojocs.

S'han donat múltiples possibilitats: tecnoaddicció, addicció a les noves tecnologies, desordre d'Addicció a Internet, síndrome de addicció a Internet, (en el cas d'aquesta tecnologia)  
No obstant això, amb independència del termeemprat, aquest tipus de conductes des adaptatives, es caracteritza com qualsevol altra addicció per tres símptomes:
* Tolerància: necessitat de la persona d'augmentar el temps que passa utilitzant l'aparell (ordinador, videoconsola, telèfon mòbil, televisió ) per obtenir el mateix efecte. 

* El benestar que genera el seu ús va disminuint progressivament, i per això l'usuari tendeix a utilitzar durant cada vegada més temps, per poder obtenir un nivell adequat de satisfacció.

* Abstinència: sensació desagradable que experimenta la persona quan no pot utilitzar la tecnologia. 
Per aquest motiu, tendeix a usar-la cada vegada més i de forma més compulsiva, per alleujar el malestar que li genera no poder fer-ho. * Dependència: quan la persona necessita augmenta progressivament el temps d'ús de la tecnologia (tolerància) hi ha més a més, es sent malament si no pot fer-ho (abstinència). 
A més, l'usuari dependent comença a tenir una sèrie de pensaments i conductes relacionades amb el seu problema, que repercuteixen en les seves relacions socials i familiars, en el seu rendiment escolar i / o laboral.

Com identificar el problema?
L'addicció suposa una pèrdua de control, per part de l'addicte, sobre la seva conducta. A més, genera una pèrdua d'interès per a altres activitats gratificants i una interferència notable en la seva vida.
L'ús abusiu de les noves tecnologies suposa

1. Desig intens de repetir la conducta.

2. Estat emocional desagradable quan l'activitat és interrompuda(ansietat, canvis d'humor,impaciència, irritabilitat ).

3. Plaure o alleujament i eufòria mentre es duu a terme la conducta.

4. Necessitat d'incrementar progressivament el temps que empraen el seu ús.

5. Pèrdua de control sobre la conducta.

6. Deterioració de les relacions socials i familiars. Aïllament.

7. Deterioració en el rendiment escolar o familiar.

8. Problemes físics derivats de la manca de somni (fatiga,debilitament del sistema immunitari ) i d'exercici físic.

9. Negació, minimització i / o ocultació de la conducta.

10. Manteniment de la conducta, tot i les conseqüències negatives derivades d'ella.

L’addició en els adolescents 

L´addicció a internet encara no esta plenament reconeguda en psicologia, malgrat que algunes clíniques ja en presenten tractaments.

Griffits va ser el primer en parlar d’addicció al 1995 i en va distingir 2 tipus:
* Els amants de la tecnologia
* Els qui la utilitzen per evadir-se

PERFIL DE L´ADDICTE
* Persones psicologicament dèbils
* Nens i adolescents per immaduresa
* Persones amb problemes d´integració
* Persones amb baixa autoestima, introvertides
* Persones que busquen una realitat paralela

Conseqüències

* Disminució de la comunicació dins el nucli familiar.
* Reducció o desaparició del cercle social.
* Increment de la sensació de soledat i depressió.
* Irritabilitat i alteracions de l’ humor.
* Aïllament de l’entorn (familiar, social, professional /acadèmic)
* Dedicació de tot el seu temps lliure a un aparelltecnològic. 

Pautes de prevenció

A nivell general, és important tenir en compte la necessitat de:

• Potenciar en els nostres fills activitats d'oci saludable (esport, lectura, manualitats, activitats a l'aire lliure, …)
• Establir amb ells una relació de confiança que ens permeti parlar i dialogar de forma sincera i oberta.
• Controlar els temps d'ús.
• Tenir en compte la importància de la nostra manera d'actuar. Els nostres fills ens tenen com a models i tendeixen a imitar les nostres pròpies conductes.
• Ajudar-los a desenvolupar una adequada autoestima i unes bones habilitats socials que els permetin el desenvolupament de bones relacions interpersonals.

INTERNET

• Trencar amb les rutines de connexió: si el menor encén l'ordinador gens mes aixecar-se per comprovar el seu correu electrònic, hem d'intentar que ho faci després d'haver-se dutxat, o en acabar de desdejunar
• Utilitzar senyals i alarmes que li indiquin a l'adolescent que ha passat el seu temps i deu desconnectar-se.
• Ajudar al menor a elaborar un horari realista dins del com es contempli no solament el temps dedicat a navegar, sinó també altres activitats com l'estudi
• Ensenyar-li al menor la capacitat formativa de la xarxa, incloent Internet com una eina d'ajuda a l'estudi i a la formació.
• Instal·lar filtres de contingut que impedeixin als menors l'accés a pàgines amb contingut no adequat.TELEFONIA MÒBIL
• Retardar al màxim l'edat de possessió del mòbil.
• Fer que els menors assumeixin la responsabilitat del cost de les trucades: Fomentar quefacin coses per aconseguir diners per al saldo (*ej: per ordenar l'habitació, per treure les escombraries…).
• Pactar el model de mòbil: buscar un terminal adequat per a la seva edat.
• Marcar límits a la “personalització” del telèfon (compra de melodies, fons i logos, carcasses, fonguis…).
• Facilitar la presa de consciència del temps que passen parlant i manant missatges.
• Delimitar els espais d'ús.

VIDEOJOCS
• Posar la consola o l'ordinador en un espai comú, d'aquesta manera, facilitem la interacció amb els pares i la possibilitat que aquests “controlin” indirectament com, quan i amb qui es juga.
• Jugar amb ells, compartir emocions i transmetent d'aquesta forma el nostre punt de vista.
• Limitar el temps dedicat a jugar. Pactar amb ells la durada del joc i fer-los conscients del temps que passen jugant.
• Informar-se del nivell de violència, l'edat mínima i les habilitats requerides pel videojoc, abans de comprar-ho.

TELEVISIÓ
• Posar la televisió en un espai comú de la casa. Evitar que els menors tinguin el seu propi aparell a la seva habitació.
• Dedicar temps a veure la televisió amb els nostres fills i parlar amb ells sobre el que s'està veient, ajudant-los, d'aquesta manera, a reflexionar sobre els continguts.
• Limitar el temps d'ús. Evitar mantenir-la encesa de forma permanent, encara que no se li estigui parant esment.
• Veure la televisió amb un objectiu concret (per exemple: una sèrie determinada), no “veure per veure”.
• No utilitzar la televisió mentre s'està menjant. Aprofitar aquests moments per aldiàleg familiar.

Tractament
La tecnoadicción és com un laberint sense sortida, no obstant això, ha de tenir-se present que hi ha solucions; sobre aquest tema, la Dra. Díaz Santos entre d’altres recomanen “tenir consciència de la dependència i, després, revisar les causes que ens van portar a relacionar-nos amb una màquina. Aquesta labor ha de ser guiada i vigilada per un especialista en salut mental (psicòleg o psiquiatre), qui mitjançant teràpia ajuda a l'afectat a entendre el que li succeeix i, una vegada aconseguit aquest objectiu, aplicarà tractament de concientizació”

Organitzacións encarregades a la tecnoaddició
‘‘Hi ha algunes com L'Ararteko, Defensor del Poble Basc, ha fet arribar a la ciutadania proposades importants en aquest àmbit. En general, ens agradaria comptar amb un marc de suport més estable de l'Administració que faciliti la reposada global i harmonitzada que una situació com aquesta requereix. Creiem que aquest camp no està degudament atès i que són precisos recursos per proporcionar solucions al fort ritme en què evoluciona la realitat entorn de les Tecnologies’’

Anònim tecnoadicte
Que s’ha de fer en cas de tecnoaddicó?
• Abstinència d'una aplicació en particular: No podem impedir que els adolescents facin ús de les noves tecnologies, per la qual cosa, una vegada detectat el problema, és important tenir en compte que és el que ho està generant.
En un primer moment, ensenyem al menor a reprendre el control sobre la seva conducta, és adequat impedir-li que faci ús de l'aplicació que li genera elproblema.
Per exemple, en detectar que un menor presenta un problema d'addicció a Internet, veiem que aquest passa la major part del temps xatejant. En un primer moment, devem impedir-li que, cada vegada que es connecta, entri en un xat. No obstant això, no devem impedir-li que vegi el seu correu electrònic o que navegui buscant informació per a un treball.
• Limitar el temps d'ús: és important que el menor es faci conscient de la diferència entre l'ús i l'abús. Per a això, és convenient dialogar amb el per poder arribar a un acord sobre el temps d'ús que es considera adequat.

Una vegada determinat el temps, és important que li ajudem a responsabilitzar-se d'això. L'ús de senyals externs, per exemple un despertador, que li avisin del temps, pot ser una bona estratègia per ajudar-li a aconseguir-ho.
És important que li menor canviï el seu estil de vida i que reprengui les activitats que ha deixat de fer com a conseqüència del seu problema.

També és convenient que pugui provar noves alternatives d'oci incompatibles amb l'ús abusiu de les noves tecnologies.
Estadístiques dels aparells que causes més addició :

INTERNET
En 2002, la Asociación Protégeles y la organización ACPI (Acción Contra la Pornografía Infantil) llevaron a cabo un par de estudios para el Defensor del Menor sobre la seguridad infantil en Internet: “Seguridad infantil y costumbres de los menores en Internet” y “Cibercentros y seguridad infantil en Internet”.
El analisis de los resultados permitió establecer las siguientes conclusiones
1. Los menoresutilizan Internet de forma regular constante.
2. El tiempo de conexión es moderado. El 65% de los menores se conecta menos de 5 horas a la semana.
3. El 54 % de los encuestados afirmaba no haber recibido nunca información sobre las normas basicas de seguridad en Internet.
4. El 66% de los menores que usa Internet como herramienta de ocio, dejando en un segundo plano su amplia oferta informativa.
5. El 11% de los menores que se conectan, esta desarrollando características propias del Desorden de Adicción a Internet.
6. El 37% de los menores reconoce la necesidad de conectarse con frecuencia.
7. Dentro del grupo de menores que reconoce esa necesidad de conexión, se comprobó que el 33% había entrado en paginas con contenido pornografico y el 40% había visitado paginas con violencia.
8. El 19% de los menores que se conecta a Internet en un cibercentro realiza actividades ilegales: el 12% realiza copias pirata, el 4% amenaza a otras personas
9. El 44% de los menores se ha sentido acosado sexualmente por Internet en alguna ocasión.
el 14,5% de los menores ha llegado a concertar una “cita a ciegas” con una persona que solo conocía a través de Internet
TELEFONÍA MÓVIL
En el año 2005, la Asociación Protégeles, llevó a cabo un estudio para el Defensor del Menor con el título de “Seguridad infantil y costumbres de los menores en la telefonía móvil”.
El analisis de los resultados permitió establecer las siguientes conclusiones
1. El teléfono móvil se ha convertido en un nuevo instrumento de ocio: el 24% de losmenores realiza llamadas y el 50% manda SMS a diario.
2. El 30% de los menores que utilizan estos aparatos ya ha adquirido juegos para el mismo.
3. Un 72% de los menores ha recibido mensajes invitandole a participar en sorteos o juegos de azar.
4. Un 38% de los menores afirma sentirse mal cuando se ve obligado a prescindir de su móvil. De ellos, un 10% afirma haberlo pasado fatal sin su teléfono.
5. Un 11% reconoce haber llegado a mentir, engañar, incluso robar dinero a sus padres para recargar el saldo de su teléfono.
6. Un 25% tiene un gasto con el teléfono que considera excesivo.
7. Un 18% de los menores se ha sentido acosado a través del móvil.
8. Un 19% reconoce haber enviado mensajes insultantes o amenazantes
9. Un 7% ha chateado alguna vez a través del móvil con desconocidos.
10. Un 9% ha recibido fotografías con contenido pornografico.
VIDEOJUEGOS
En 2005, la Asociación Protégeles y el grupo de investigación Civértice llevaron a cabo un estudio para el Defensor del Menor sobre la relación existente entre los menores y los videojuegos y la responsabilidad de sus padres.
El analisis de los resultados permitió establecer las siguientes conclusiones
1. El 69% de los menores juega habitualmente con videojuegos.
2. Durante los días lectivos, un 43% pasa menos de una hora al día jugando, un 9% entre 1 y 2 horas, un 7% mas de 2 horas y el 34% asegura no jugar.
3. Los fines de semana, solo el 9% de los encuestados afirma no jugar, frente al 41% que lo hace menos de una hora al día,el 19%que juega entre 1 y 2 horas, y el 23% que dedica mas de 2 horas a los videojuegos.
4. El 27% discute con sus padres por la cantidad de tiempo que pasan jugando.
5. Los menores reconocen que los videojuegos les quitan tiempo de otras actividades. El 28% reconoce que le quita tiempo de estudio, el 21% de estar con la familia y el 15% de estar con los amigos.
6. El 14% de los menores reconoce estar “enganchado a algún videojuego”.
7. El 11% reconoce que los videojuegos pueden hacerles mas violentos.
8. El 57% afirma jugar a juegos e los que se daña, se tortura o se mata a personas.
9. El 33% de los menores utiliza juegos clasificados para mayores de 18 años.
10. El 38% de los encuestados reconoce que si sus padres conociesen el contenido del juego no les dejarían utilizarlos.
TELEVISIÓN
1.
Los menores españoles ven la televisión una media de 218 minutos al día. Son los segundos de toda Europa, por detras de los ingleses que se pasan 228 delante de la pantalla
2.
Aproximadamente el 50% de los menores, comienza a ver la televisión entre los 2 y los 3 años.
3. El 38% de los menores tiene un aparato de televisión en su propia habitación.
4. La mitad de los menores (50 %) ve la tele solo en algún momento.
5. Entre los 7 y los 16 años, el 53% de los menores ve series.
6. Cerca de la mitad de los padres con hijos menores, considera que estoas pasan mucho tiempo viendo la televisión
7. El 55% de los padres esta de acuerdo en afirmar que los niños adquieren muchas veces malos habitos por loque ven en televisión.
8. La mayor parte de los padres (81 %) considera que las cadenas de televisión se preocupan poco o nada por emitir programas para niños y adolescentes.
9. Solo en casa tres de cada diez familias, se hacen comentarios o se habla con los hijos acerca de lo que ven en televisión.
10. Con respecto a la publicidad, el 50 % de los menores reconoce que en muchas o bastantes ocasiones les apetece comprar algo después de ver su anuncio.

Riscos i beneficis d’aquests aparells
A) INTERNET
BENEFICIOS:Riscos i beneficisrrrrrr
* Ponen al alcance, como nunca antes, el conocimiento científico.
* Permiten manejar y disponer todo tipo de información.
* Facilitan nuevos cauces de relación y comunicación.
* Ofrecen una gran cantidad de material para la diversión y el entretenimiento.
RIESGOS:
* Riesgo de aislamiento.
* Pérdida de la noción del tiempo.
* Facilitan el acceso a materiales no adecuados y/o perjudiciales.
* Ofrecen información que, en algunas ocasiones, puede llegar a estar incompleta, ser inexacta y/o falsa.
* Favorecen la adopción de falsas identidades que pueden dar lugar a conflictos de personalidad.
* Tendencia al consumismo: deseo de estar siempre a la última.
* Poca seguridad: facilidad en el robo de contraseñas y datos personales, suplantación de la identidad
B) TELÉFONO MÓVIL
BENEFICIOS
* Facilita la comunicación entre personas que estan separadas físicamente.
* Permite comunicarnos con otras personas desde cualquier lugar.
* A travésdel teléfono móvil podemos actuar con rapidez en caso de emergencia.
* Algunas compañías permiten instalar un chip en el terminal para poder saber su ubicación en cualquier momento.
* Permite mayor independencia y autonomía a las personas discapacitadas, ancianos.
* El acceso a Internet de la mayor parte de los teléfonos actuales nos permite obtener una gran cantidad de información en cualquier momento y lugar.
* Instrumentalizad: se puede utilizar como agenda, alarma, calculadora…
* Permite el acceso a multitud de servicios de entretenimiento: juegos, música… 
RIESGOS:

* Consumismo: los adolescentes, muchas veces, sienten la necesidad de adquirir aplicaciones para su teléfono (logos, tonos, fundas…)
* El uso excesivo puedo llevarnos a la incomunicación. El menor pierde la capacidad de comunicarse cara a cara y limita sus contactos al uso del terminal.
* Determinados servicios y aplicaciones tienen aun un coste muy elevado.
* Recepción de mensajes publicitarios no deseados.
* La persona que no es capaz de desprenderse del aparato, puede llegar a usarlo incluso en situaciones inadecuadas (ej: en clase, mientras conduce…).
* El menor llega a mentir o robar para conseguir dinero para recargar el saldo.
C) VIDEOJUEGOS
Los videojuegos son la tecnología que posiblemente mayor controversia haya despertado en este sentido. Actualmente, existen una gran cantidad de investigaciones que avalan los beneficios de su uso, mientras que, por otro lado, numerosos autores siguen demostrando que pueden tenerconsecuencias negativas.

BENEFICIOS:
* Entretienen y divierten
* Estimulan la coordinación óculo-manual
* Promueven procesos cognitivos complejos como la atención, percepción visual, memoria y secuenciación de la información.
* Se adquieren estrategias para “aprender a aprender” en entornos nuevos.
* Refuerzan el sentido del dominio y control personal.
* Potencian la autoestima
* Facilitan las relaciones sociales entre jugadores.
RIESGOS:
* El tiempo de juego es visto en detrimento del tiempo dedicado al estudio o a otras actividades de ocio mas educativas.
* Favorecen una conducta impulsiva, agresiva y egoísta en los usuarios.
* La conducta adictiva de estos jugadores impide el desarrollo de otras conductas mas constructivas.
* Los menores pueden hacer uso de juegos no adaptados, por su contenido, nivel de violencia…a su nivel madurativo.
* Problemas físicos: fatiga ocular, cansancio, migrañas…
D) TELEVISIÓN
BENEFICIOS:
* La televisión puede ser utilizada como medio educativo.
* La información que se recibe a través de le televisión es mas facilmente asimilable, ya que se percibe por dos canales: auditivo y visual.
* La información se transmite con rapidez.
* Potencia la capacidad reflexiva.
RIESGOS:
* Los personajes de la televisión actúan como modelos. Su modo de actuar puede tener repercusiones importantes en la conducta futura del menor.
* Cuando el menor ve un programa destinado a adultos puede entrar en contacto con una realidad para la cual no estanpreparados (guerras, violencia, sexo…)
* En determinados momentos, el menor puede tener dificultades para diferenciar lo que es realidad de lo que es simplemente ficción.
* Determinados contenidos televisivos transmiten a los menores una visión pesimista del mundo que les rodea, pudiéndoles llegar a crear sensación de inseguridad.
* Los valores que se transmiten en determinados programas y anuncios publicitarios muchas veces son perjudiciales (culto al cuerpo, visión del sexo como algo superficial…).
* La televisión limita y dificulta, en muchos casos, la comunicación familiar.
* Favorece el consumismo y el deseo de obtener las cosas que anuncia.
* Favorece el sedentarismo, impidiendo la realización de ejercicio físico.
* Produce alteraciones en los ritmos de sueño.

Conclucions
Actualment la gran dependència que tenim envers les noves tecnologíes fa difícil desvincular-se’n totalment. En un cas d’addicció és realmen difícil recuperar-se tot i tenin l’obligació a la feina, als estudis, a les mateixes aules ja que ara i cada cop més util.litzem la tegnologia per fer les tasques més quotidianes com per exemple anar a comprar. Recuperar-se d’una tecnoaddició no és, com per exemple: deixar de fumar, ja ningú ens obliga a fumar, però la util.lització de la tecnologia és totalment necesaria per fer moltes coses com fer treballs, trucar, fins hi tot per asecar la roba més ràpid, així que aquest estímul per un tecnoaddicte sempre segueix actiu.
Les xarxes per molts adolescents poden comportar addició, perdua deprivacitat entre altres coses, molts programes intenten establir un mínim de edat per tenir un perfil, però aquest mínims normalment són vulnerats, penso que no s’haurien de establir mínims d’edat en segons quins programes, ja que la util.lització d’aquestos varia segons la maduresa internauta.
La implantació de les noves tecnologíes dins les aules propicia la dependència dels adolescents envers l’ordinador, l’Interneti el món virtual ja que aquest es posen de la mà per arribar en una mateixa finalitat, en aquest cas els estudis.
La tecnologia és una gran eina inventada per el home, per ajudar a l’home, no perquè l’home caigui en el món de la tecnologia.
Un servei responsable de la tecnologia és fonamental per saber aprofitar tots els recursos que aquesta ens posa a la mà.

bibliografia
26/01/2011
https://www.tecnoadicciones.com/02-que-son.php
https://internetsegura.udl.cat/images/4/41/Noves_addiccions_adolescencia.pdf
https://cmc1aaebmas.blogspot.com/2010/05/la-tecnoaddicio.html
https://cmc1aaebmas.blogspot.com/
https://www.slideshare.net/maissydaniels/tecnoaddicci-3978328
https://www.twit.cat/14773079364337664/Luis%20Villar%20parla%20sobre%20les%20tecnoaddicions%20des%20d'una%20vessant%20psiquiatrica.
04/01/2011
https://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1722/tecnoadicciones-cuando-el-mundo-virtual-sustituye-al-real/1
https://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/tecnoadicciones-ciberadiccion.shtm
https://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/nuevos-riesgos-laborales-tecnoestres-y-tecnoadiccion
Política de privacidad