Consultar ensayos de calidad


Ciències de l’educació - activitats fisÍques en el medi naturalFacultat de Ciències de l’Educació

ACTIVITATS FISÍQUES EN EL MEDI NATURAL Esquí alpí o snowboard 2012-13
Aquest document aporta la informació bàsica sobre la proposta d'Activitats Físiques en el Medi Natural (AFIMENA) que es desenvoluparà del 4 al 6 de febrer del 2013. Consta de 3 apartats: Informació General, full d'inscripció i programa. INFORMACIÓ GENERAL La participació en les activitats donen dret a convalidar una part dels continguts inclosos en el programa de les assignatures Activitat Física, Diversitat i Salut i Joc i Iniciació Esportiva de la Menció d'Educació Física del Grau d’Educació Primària. Les AFIMENA són activitats obertes a tot l’alumnat de la Facultat de Ciències de l’Educació. Els objectius de la sortida són els següents: - Conèixer la tècnica bàsica de l’esquí alpí o el snowboard, i la metodologia d’ensenyança. - Identificar el valor educatiu de l’esquí en les diferents especialitats pels nens i nenes de l’etapa primària i l’interès que té aquest esport en la programació de l’Àrea d’Educació Física. - Progressar en el domini de la tècnica pròpia de cada especialitat, a partir del nivell de coneixements de cadascú, sigui un nivell d’iniciació o de perfeccionament. - Conèixer els recursos i el funcionament d’una estació d’esquí estàndard i propera. - Conèixer els factors d’organització escolar que s’han de tenir encompte en el cas de les activitats físiques en el medi natural. - Identificar els riscos que comporten les activitats d’esquí a les etapes escolars i els criteris i formules per pal·liar-los i per actuar. - Conviure en grup amb companys i companyes de la Facultat en un mitjà inusual, sa i divertit per a la pràctica de l’activitat física. Per a assegurar l’èxit de l’activitat, algunes recomanacions que s’han de respectar: - Ser puntuals a totes les cites i horaris que s’estableixin: menjars, inici classes, horari de descans, concentracions, etc. - Mantenir una actitud atenta i col·laboradora, amb especial atenció a les necessitats d’organització i de funcionament del grup.


1


- Aprofitar al màxim l’ocasió d’aprendre la iniciació o de millorar el domini de l’esquí o del snowboard, participant a les classes activament i amb interès, prestant atenció als consells i indicacions del professorat, i concentrant-se en l’execució i assimilació de les ensenyances. - Aprofitar el temps d’esquí lliure per practicar i consolidar els aprenentatges, evitant riscos innecessaris i esquiant per les pistes recomanades pel professorat, en funció del nivell de cada esquiador/a. - Respectar els horaris de descans propis i dels demés. - Gaudir de les activitats de lleure i les festes que s’organitzin, tot observant les normes de convivència i de respecte a les persones,les instal·lacions i els materials. - Alimentar-se adequadament i ingerir líquids adients sovint, per tal d’evitar la deshidratació. - Aplicar rigorosament les mesures de seguretat en general i de protecció contra el fred i el sol especialment. - No practicar activitats d’esquí de forma imprudent i arriscada. No esquiar fora de les pistes assenyalades i autoritzades. En el temps d'esquí lliure és preferible no esquiar en solitari, millor esquiar en grup. - Durant les activitats programades tant pràctiques com teòriques no és permès fumar. Altres Informacions d'interès El material necessari aconsellat és el següent: - Roba, calçat, mudes, etc., els habituals en aquests casos. Penseu que pot arribar a fer molt fred. - Atenció per a la pràctica de l'esquí: imprescindible portar gorra, guants, ulleres de protecció solar i crema i llapis protectors de pell i llavis. - Roba i tovallola de bany. El càmping disposa de piscina climatitzada S’ha de portar sac de dormir. - El càmping la Solana del Segre proporciona llençol de sota, funda de coixí i mantes. - Procureu que tot l’equipatge càpiga en una única bossa. Molt convenient endurse’n també una motxilla petita amb el nom i la direcció marcats. Si el temps ho permet farem un joc de nit, porteu una llanterna per persona. Professorat acompanyant: Joan Estrada i Tomás Peire Forma d’inscripció i depagament: El dimecres dia 19.12.2012 de 13.00 a 14.00 al Mòdul III (aula a concretar) s'ampliarà la informació que apareix en aquest document. En aquesta reunió (o abans si no es pot venir aquest dia) s’haurà de lliurar el full d’inscripció i fer el pagament de 50 € com a paga i senyal per reservar la plaça. La resta del cost de la sortida s’abonarà el 1er dia a La Cerdanya. Per a més informació contacteu amb joan.estrada@uab.cat


2


Facultat de Ciències de l’Educació

ACTIVITATS FISÍQUES EN EL MEDI NATURAL Esquí alpí o snowboard 2012-13
FULL D’INSCRIPCIÓ Activitats físiques en el medi natural: Esquí alpí ( ) Snowboard ( )

Cognoms: Adreça: Població: Adreça electrònica: DNI Ns:

Nom Titulació: Curs: Telèfons:

Portaràs material d’esquí propi?: Alçada: Ns de bota: Botes ( ) Esquís ( ) Forfait propi ( )

Quin és el teu nivell de coneixements i domini de les habilitats de l’esquí o snow board?. Esquí alpí: Debutant Iniciat Iniciat Avançat Avançat Snow board: Debutant

Declaro no patir cap malaltia ni impediment de cap classe que aconselli no realitzar les Activitats Físiques en el Medi Natural d’esquí o de snowboard, organitzades per OUTBACK Services i la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Signatura: Bellaterra, de desembre de 2012

3


AFIMENA 2012-2013 PROGRAMA
DILLUNS 04/02/2013
6:30 Sortida bus des de UAB 8:30-8:45Benvinguda a Massella MATÍ 8:45-9:45 Lloguer i Formació de grups 10-13h CLASSES D'ESQUÍ ALPÍ & SNOWBOARD MIGDIA 13:00-14:00 Dinar pistes pícnic propi 14-16:45h ESQUÍ LLIURE 16:45-17:15 Material taquilles TARDA 17:30-18Transfer fins allotjament 18-18:30 Instal·lació a l'allotjament 19-20 Classe teòrica VESPRE 20:30-21:30 Sopar 21:30-23:00 Lliure

DIMARTS 05/02/2013
8:00-8:45 Esmorzar 9:00 Sortida bus cap a pistes 9:30-9:45 Recollida del material 10-13h CLASSES D'ESQUÍ ALPÍ & SNOWBOARD 13:00-14:00 Dinar pistes picnic 14-16:45h ESQUÍ LLIURE 16:45-17:15 Material taquilles 17:30-18Transfer fins allotjament 18-18:30 Piscina climatitzada 19-20 Classe teòrica 20:30-21:30 Sopar 21:30-23:00 Festa Comiat

DIMECRES 06/02/2013
8:00-8:45 Esmorzar 9:00 Sortida bus cap a pistes 9:30-9:45 Recollida del material 10-13h CLASSES D'ESQUÍ ALPÍ & SNOWBOARD 13:00-14:00 Dinar pistes picnic 14-16:45h ESQUÍ LLIURE

16:45-17:15 Retorn material Comiat i tornada a casa

El programa inclou:

ï‚· ï‚· ï‚· ï‚· ï‚· ï‚·

3 dies FF amb assegurança. 3 hores de classe/dia amb monitor 3 dies lloguer de material esquí. 1 responsable d'Outback Services al llarg del programa. 2 PC a Solana del Segre des del sopar del primer dia al dinar del darrer (a pistes). INCLOU TRANSPORT (Sortida UAB-Cerdanya amb transfers interns i Arribada UAB

PRESSUPOST TOTAL (per persona):

205

4


Política de privacidad