Consultar ensayos de calidad


Comite de la no violenciaESCUELA PRIMARIA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”

“COMISIÓN DE LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA”

PLAN DE TRABAJO ANUAL
TURNO MATUTINO
PRESENTAN:
PROFRA: ANDREA VILLAFRANCO OSNAYA
PROFRA: ALMA IRIS CARMONA MARTINEZ
PROFRA: BELEN MUCIÑO ARRIAGA

INTRODUCCIÓN

El comité de la cultura de la no violencia en nuestra institución educativa, es de vital importancia porque permite que los alumnos adquieran valores, tengan una sana convivencia y buenas relaciones con las personas que los rodean.
Las actividades desarrolladas en este proyecto, implican hacer una reflexión de alumnos, padres de familia y docentes para motivar a los estudiantes a un cambio de actitud adquiriendo compromisos de respeto, tolerancia, solidaridad entre otros valores; para contribuir en su formación integral.


Dentro del proyecto el papel del profesor es fomentar los valores tanto en teoría relacionandolos con la practica dentro y fuera de la escuela mostrandole las diferentes opciones para que el alumno se encuentre bien consigo mismo logrando un equilibrio entre mente y cuerpo.

PROPÓSITOS:
* Fomentar y promover los valores universales para generar cambios positivos en la comunidad escolar formando personas consientes al actuar logrando una convivencia pacífica.
*Realizar actividades que promuevan la convivencia entre los alumnos.
*Propiciar la participación de los padres de familia, docentes y alumnos para fomentar la cultura de la no violencia en actividades relacionadas con los valores.
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Dentro de este periodo se han realizad diversasactividades para alcanzar los propósitos planteados anteriormente, para ello la institución entrego a cada maestro el calendario correspondiente a este ciclo escolar, el cual contiene diversas narraciones, conceptos y preguntas a reflexionar sobre el valor asignado a cada mes, los cuales el docente se ha encargado de trabajarlos utilizando distintas estrategias para la comprensión y reflexión de estos. Entre los productos que han sido entregados por los profesores de cada grupo se encuentran: sopas de letras, crucigramas, cuentos, dibujos, opiniones etc.
Cabe mencionar que en algunos grados la disposición que han mostrado los padres de familia ha sido óptima para realizar una actividad con los niños como han sido la narración de cuentos relacionados con los valores permitiendo la convivencia en la cual los alumnos se dan cuenta de la manera en que los padres de familia se involucran.

Mais tamén se acomete unha reforma administrativa en Castela: Provincias (substitucións de virreis por capitans xerais), Reales Audiencias (asuntos xudiciais seguiran modelo francés) Creación dos Intendentes (encargados de asuntos económicos) Nos concellos mantén o correxidor, alcalde maior e síndicos (eleitos polo pobo para a súa defensa) A Centralización tamén afecta posesións ultramar: Creación cargo Intendente para reforzar poder real. Supresión das encomendas. Traslado da Casa de Contratación de Sevilla a Cadiz, mais estratéxico e favorecido pola instalación de asteleiros (esta decisión beneficiaa burguesía gaditana) Creación do virreinato de Río de Plata (1776) segregado do de Perú e que abrangue as actuais Arxentina, Uruguai, Paraguai, Bolivia e Sur do Brasil. Creación do virreinato Nueva Granada ou Santa Fé (1717), que abrangue a Gran Colombia e con capital en Bogota (actuais Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama, oeste de Guaiana, parte do norte de Perú e Brasil) Exclusión dos criollos da administración, o que provoca protestas que derivan en revoltas indíxenas (Tupac Amaru) duramente reprimidas. Outras medidas uniformizadoras impulsadas por Filipe V: unifica formas de goberno, o dereito público e privado (Medida que afecta a reinos, territorios e até estamentos, e que implica eliminar privilexios e dereitos privados) Elimina os privilexios de estranxería (entendendo como tal a quen non reside no seu territorio, exemplo: catalan en Castela) a fin de crear unha sóa nacionalidade xurídica (medida favorecida pola perda dos dominios europeos) A Centralización e reforzamento do poder real vai provocar a supresión dos Consellos, agas o de Castela, e a creación de Secretarias de Despacho (Estado, Guerra, Marina, facenda, Xustiza e Indias) Aplica unha política regalista (reforzo do poder real) que culmina coa expulsión dos Xesuítas no reinado Carlos III (1767) e a creación en 1787 da Xunta Suprema de Estado (precedente Consello de Ministros) POLÍTICA EXTERIOR Son anos de paz até o reinado de Carlos III, obrigadoparticipar Guerra 7 anos (1756-1763) dende 1761 por por do Terceiro Pacto de Familia (1758-1761, pactos entre Borbóns de Francia e España para manter estabel unha alianza internacional fundamentalmente contra Gran Bretaña e Austria) pola intervención britanica en Honduras. A Paz de París de 1763 obriga a cesión a Gran Bretaña de Florida e dos territorios do Golfo de México (recuperados tras Tratado Versalles 1783 que pon fin guerra independencia EEUU), mais recupera Habana e Manila e consigue a Louisiana. Apoia a EEUU na guerra independencia (1776-1783) En 1782 recupera Menorca. Loita contra os berberiscos no norte Africa para frear piratería. MEDIDAS ECONÓMICAS As decisións políticas de Filipe V veñen xustificadas pola necesidade de sacar aos reinos do estado de bancarrota e crise económica na que se atopan paracticamente dende a época de Carlos I. Loita contra da corrupción administrativa e creara novos impostos. Adapta as medidas mercantistas de caracter proteccionista (non esquezamos a influencia de Colbert), así como impulsara a agricultura e creara manufacturas reais. O resultado en xeral é positivo. Intenta reformar a Facenda para mellorar a recadación tributos mediante a unificación e racionalización. O Catastro de Ensenada (1749, Coroa de Castela) grava en proporción a riqueza dos contibuíntes. Propón tamén a redución do Estado as Cortes e ao exército, o que provoca a oposición nobiliaria que fara fracasar o proxecto.Intento de potenciar a actividade comercial con América para que as colonias sexan mais rentabeis, creando Compañías Comercias semellantes Inglesas e Holandesas. En 1778, Carlos III, permite o libre comercio coas Indias, que racha co monopilio gaditano-hispalense. A potenciación do comercio esixe barcos para que se precisa construír os astaleiros Ferrol, Cadiz, Cartaxena, Habana. Impúlsase a creaci En cuanto al trabajo de los valores y su relación con la teoría se ha realizado de manera conjunta al correlacionarlos con los contenidos de la asignatura de Formación Cívica y Ética, pues es en esta asignatura donde mas se abordan estos temas.
De manera general los valores se ponen en practica durante las horas de clase ya que en todo momento se propicia la buena relación entre alumno- alumno, alumno- maestro, alumno- padre de familia y maestro- padre de familia. Un ejemplo de lo ya mencionado son las clases de educación física, donde los docentes de la institución se preocupan y ocupan por diseñar actividades que den lugar a que los alumnos practiquen los valores, trabajen en equipo y convivan en armonía.

Política de privacidad