Consultar ensayos de calidad


Cmc panspermia - Què és la panspèrmia? Que no pot explicar?, Com es transporten els elements essencials?|Nom i llinatges |Maria Jose Saldaña Espinoza |Nota | 8 |

Visualitza el següent vídeo i contesta les preguntes
https://www.dailymotion.com/video/x789do_origen-de-la-vida-panspermia_school
1. Què és la panspèrmia?

És una teoria del químic suec Svante August Arrhenius i consisteix que la vida es va crear en l’espai o en altre planeta diferent i que els llavors de la vida es dispersen per nous móns.

2. Que no pot explicar?

No pot explicar com va començar la vida en primer lloc.

3. Com es transporten els elements essencials?

Els elements essencials es transporten per els cometes.

4. Aquests sistemes poden transportar sistemes vius? Justifica la resposta.No poden transportar sistemes vius perquè transporta els elements essencials que formen els organismes vius.

5. Quins són els elements essencials que transporten aquests sistemes?

Els elements essencials són aigua, pols, diòxid de carboni, metà, amoníac tot congelat en una gegant bola de neu.

6. Quins són els elements essencials per a la vida? Segons el vídeo.

Aquests elements casi sempre els reuneixen els éssers vius són molècules complexes de carboni com les proteïnes, els carbohidrats i els àcids nucleics.

7. Com explica Sandford la presència d’aquests elements essencials?

Sandford pensa que les condicions dels cometes podrien llevar a la formació de aquelles molècules orgàniques.

8. Com arriben aquestes molècules a la superfícieterrestre?

Un cometa pot llevar material a la superfície d’un planeta de varies maneres. Una seria que el cometa impactarà amb un planeta però aquesta seria una forma molt destructiva, una menys ruda seria que el cometa llencí pols com el que poden encontrar en la cola d’un cometa i que aquet pols entri en contacte amb la capa exterior de l’atmosfera , desmillora de la velocitat sense desintegrar-se i desprès llegarà a la superfície on sempre ha caigut pols procedents de cometes fins i tot ara en l’actualitat.

9. Com va comprovar Sandford la presència de composts orgànics als cometes?En febrer de 1999 la NASA va llançar una usada missió per interceptar a un cometa i tornar amb una mostra de composts orgànics. Es una possibilitat per mostrar la teoria del Sandford.

10. Quina és la teoria de Sandford?

La teoria de Sandford es que els cometes contenen els elements essencials per a la vida.

Visualitza el següent vídeo i contesta les preguntes
https://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA

1. Quines característiques presentava la Terra primitiva?

L’atmosfera primitiva tenia una gran capacitat d’hidrogen que s’aniria perdent gradualment ja que al ser tant lleuger es podia escapar al camp gravitatori, també hi havia metà, amoníac i aigua.

2. Quin experiment va realitzar Standley Miller?

El 1953 va reproduir en un laboratori l'atmosfera primitiva barrejant metà, amoníac, aigua i hidrogen.
Sotmetre aquesta barreja a una descàrrega elèctrica durant una setmana i posteriorment complet ques'havia format noves molècules característiques dels éssers vius.
Miller va demostrar que els gasos de l'atmosfera primitava de la terra exposada a una gran quantitat d'energia pogués combinar per formar compostos orgànics similars als que s’encontren en els éssers vius

3. Segons Oparin, a partir de quins composts s’originaren els elements orgànics?

Segons la teoria d'Oparin dels nous compostos orgànics es van poder barrejar per formar cadenes químiques, amb el temps algun d'aquests productes químics en forma de cadena són semblants a les proteïnes actuals.

4. Quins composts va obtenir Miller amb l’experiment?

Les proteïnes i àcid nucleics.

5. Com eren, estructuralment, les primeres unitats de vida?

Tenien forma de cadena.

6. D’on obtenien l’aliment els primers organismes?

S'alimentaven de les substàncies que havia en els vins dels oceans primitius.

7. Per què creus que van desenvolupar-se tant les formes fotosintètiques?

Per poder transformar els elements com anioxido de carboni, aigua i sals minerals en aliment i distribueix oxigen al medi.

8. Quins canvis provocà l’acumulació d’oxigen atmosfèric a l’atmosfera?

Es van començar a oxidar les roques de la superfície del planeta. Després es va anar acumulant en l'atmosfera fins que es va acabar formant la capa d'ozó que absorbia la major part de les radiacions ultraviolades del sol gràcies a aquesta protecció la vida evoluciono cap més complicades capaços d'utilitzar l'aigua i els minerals del sòl


[pic]Política de privacidad