Consultar ensayos de calidad


L’absolutisme i el parlamentarismeL’ABSOLUTISME I EL PARLAMENTARISME

L’ABSOLUTISME

L’absolutisme era una teoria polítca basada en el pricipi que el rei exercia un domini absolut sobre l’estat.
La monarquia absoluta implicava un pas més en el procés de concentració de poders en el sobirà. Els trets característics eren

• Sobirania de dret diví. El sobirà rebia el poder directament de Déu.
• La noblesa no tenia poder militar. Residia en la cort.
• L’Església depenia del rei.
• Els parlaments tenien un caràcter merament consultiu.
• El tresor reial s’alimentava dels impostos que pagava el poble, i finançava una burocràcia centralitzada i un exèrcit permanent.Lluís XIV, el Rei Sol, va ser el màxim exemple de monarca absolut.
En el segle següent, la majoria de les monarquies europees van adoptar formesabsolutistes.

EL PARLAMENTARISME

Als Països Baixos i a Anglaterra, es va desenvolupar un sistema polític, en què la monarquia cedia poder al Parlament fins que va adquirir un caracter simplement representatiu.
La Declaració dels Drets del Parlament Anglés de 1689 es el millor exemple del parlamentarisme del s XVII, Contenia drets dels ciutadans i deures dels reis.
El rei no podia decretar lleis, ni aprovar impostos sense l’aprovació del Parlament que dictava lleis i funcionava de manera autònoma.
El govern ja no depend exclusivament de les decisions del rei, el Parlament també mostra la seua voluntad.
No obstant lo anterior només unes quantes persones (riques, homens) teníen dret a votar. Fins al s XIX no es va establir el sufragi universal ( tots el homens majors voten) Va ser al s.XX quan ho pogueren fer les dones


Política de privacidad